Halschakra (Vishudda)

Halschakraet er lokalisert fra clavicula i søkket ved halsen. Omtales som det femte chakraet og fargen er blå. Det er her den intellektuelle bevisstheten er plassert, og det sies at det er kroppens psykiske senter. Det styrer derfor synskhet, klarsyn, oversanselighet og evnen til å kommunisere uten ord.

Ved stor ubalanse her kan det føre til psykisk sykdom, søvnvansker og man kan få vanskeligheter med å skille mellom fantasi og virkelighet. Fysisk sykdom ved ubalanse her manifesterer seg som halsbetennelse, hoste og forkjølelse. Har du minus i dette chakraet så kan du ha problemer med å lytte til andre mennesker og problemer med å bli forstått.

Når halschakraet er balansert så taler vi vår sannhet, vi uttrykker vår mening på en god måte. Det heter seg at halschakraet gir stemme til hjertes følelser: Vi uttrykker vår sannhet. Når det er rent og pluss i chakraet så kan det vise oss fremtidsscenarior og vi «bare vet ting». Vi lever da i synkronisert med livet vårt og kan kommunisere åpent og ærlig.