Kronechakraet (Sahasrara)

Kronechakraet er forbindelsen opp til det høye. Det omtales som det syvende chakraet og er lokalisert på toppen av hodet. Fargen er hvit eller fiolett, varierer utfra om du er i en healingfase eller en sterk skapende fase.

Det heter seg at når det tredje øyet blir aktivert så oppnår healeren visdom og kunnskap om healing, når kronechakraet blir aktivert så oppnår healeren evnen til å påvirke energiene. Ved aktivering av dette chakraet så forstår man at vi alle bare er lysvesener, eller energivesener som alle er vevd sammen i sammen i samme vev, både mennesker, dyr og alt som er.

Dem som oppnår aktivering og åpning av dette chakraet opplever å få tilgang til minner og visdom fra den kollektive bevisstheten (Man er bevisst på kunnskap fra alle mennesker). Både i nåtid, fortid og fremtid. Man kan “koble seg på” både mennesker og dyr, hvor enn dem befinner seg i verden, fordi man kan sentrere bevisstheten sin dithen. Det gir også en direkte kontakt til underbevisstheten og sjelen. Man kan også lese tanker, kommunisere telepatisk og man bare vet ting.

Dette chakraet har forbindelse til storehjernen, pinjalkjertelen som igjen er veldig følsom for lysnivåer som påvirker hele kroppen. Ved ett minus i kronechakraet så kan man oppleve forvirring, depresjon, fremmedfølelse, urasjonelle følelser og ubegrunnet frykt, som frykt for døden. Ved stort minus her kan det føre til alvorlige traumer og senilitet (å bli senil). Hvis det siste skjer så blir kronechakraet mer og mer stengt og det kan til slutt føre til døden.

Ved pluss i kronechakraet så åpner det deg for kontakt med de ikke så omtalte 8. og 9. chakraet som handler om kollektiv bevissthet og kunnskap om sjelen og en bevissthet med det hele og uendelige. Det hjelper deg da med visdom og forståelse av forskjellige dimensjoner. Man forstår at det er så mye mer enn hva man kan se med det blotte øyet, at alt er uendelig og alle er en del av det hele, i samme enhet. Man forstår at ingenting er satt eller bestemt, at ingenting ER sånn eller sånn, man er bare en liten brikke i ett uendelig stort puslespill. Man er åpen for at alt er mulig. Hvis dette chakraet er i balanse gir det visdom, intuisjon, høyere bevissthet, indre veiledning og altomfattende KJÆRLIGHET.