Pannechakraet (Ajna)

 

Pannechakret er lokalisert midt i pannen, også kalt det tredje øyet. Det blir omtalt som det sjette chakraet og fargen er indigo. Ajna står for ubegrenset kraft. Man sier dette chakraet tilhører himmelchakraene. Hvis du vil teste om ditt pannechakra er veldig åpent eller ikke kan du prøve å plassere en finger midt mellom øyebrynene og 2 cm opp (midt i panna) og banke forsiktig. Er det ubehagelig betyr det at det er veldig åpent. Små barn f.eks liker ikke dette, fordi barn har som regel ett åpent pannechakra inntil en viss alder.

Ved ett åpent tredje øyet erkjenner vi at vi er en del av det store og hele, og vi uttrykker det guddommelige gjennom oss selv, og ser lett det guddommelige i andre mennesker. Man vil føle en dyp ro ved siden av mennesker som har et åpent og balansert pannechakra. Man forstår da at vi rett og slett er evigvarende sjeler som har tatt bolig i menneskekropp. Ett åpent pannechakra gir kunnskap om fortid, om fremtid og det gjør at vi kan se alternative skjebner (hva som skjer hvis man velger en annen vei).

Hvis det er ubalanse i dette chakraet som kan man forveksle informasjon med viten og man tror at man har funnet den store åndelige sannheten, når man egentlig bare har funnet en samling fakta. Når man gjennomgår egen oppvåkning så er det pannechakraet som blir aktivert og sterkt.

Pannechakraet er forbundet med nesen, bihuler, øyne, ører, hjernefunksjoner inkl. hypofysen, lillehjernen og sentralnervesystemet. Ved minus i dette chakraet kan man oppleve manglende konsentrasjon, redsel for det ukjente, spenninger, hodepine og migrene. Videre så kan ett minus her gi vonde drømmer, mareritt, fobier og en følelse av at man er frakoblet verden. Emosjonelt så kan man bli kynisk.

Ved ett pluss (ett sterkt pannechakra) så får man innsikt, man utvikler sine intuitive evner og man får en klar forestillingsevne. Gir klarsynthet, fred og visdom.