Rotchakra (Muladhara)

Rotchakraet er lokalisert som energibane rundt skrittet og hoftene. Omtales som det første chakraet, fargen er rød.

Når energibanen spinner sakte, eller er delvis blokkert sier vi det er ett minus i chakraet. Blokkeringer her stammer gjerne fra traumer knyttet til de 7 første leveårene.

Ved minus i dette chakraet kan man oppleve plager i skjelettet, skjelett-muskulatur, negler og tenner. Rotchakraet er også knyttet til tykktarm, rektum, blod og blodcellene. Ved svært liten energiflyt kan du ha en tendens til å være selvsentrert, voldelig, sint, føle at noe mangler og man er usikker. Videre kan man føle seg adskilt og det maskuline vil dominere. Da søker man gjerne trygghet i materialisme, egoisme og individualisme fremfor familie, samfunn og jorden.

Ved pluss i dette chakraet er du godt grunnet til jorda, er tålmodig, kontakt med det naturlige, rolig og du har kroppskontroll. Videre så gir en god energiflyt i dette chakraet livsgnist, livskraft og overlevelsesevne. Det er nært knyttet til sakralchakraet og sammen gir de to fruktbarhet & forplantningsevne. Med ett sterkt rotchakra får du en dyp morsfølelse, ønske om parforhold, særlig hos kvinner.