Hvordan bli mentalt (emosjonelt) sterk? Del 1- Perspektiv

Det er mange veier til Rom og mitt perspektiv er bare en av veiene, men dette var måten for meg. Det var slik hele min reise mot å bli mye mer mentalt sterk begynte… derfor vil jeg dele det videre med deg. Det handler egentlig om emosjonell styrke. Dette er bare del 1, jeg vil gå dypere inn i del …