Føl deg bedre nå! Gi slipp på angst, uro og stress med denne interaktive øvelsen.

  Dette er ikke en informativ video, men en interaktiv øvelse. Hvis du skal gjøre denne sammen med meg nå så sørg for at du er alene og klar for å gjøre den for deg selv. Vi kommer i kontakt med noe av det mest sårbare i oss selv, men møter det med kjærlighet. Veldig mye av det som setter …