Hvorfor «embodiment» er den endelige nøkkelen til varig vektnedgang og en sunn kropp du trives med.

 

 

Å oppnå varig vektnedgang og opprettholde en sunn kropp er en utfordring som mange av oss står overfor i dagens moderne verden. Vi blir stadig bombardert med motstridende informasjon om dietter, treningsrutiner og mirakelprodukter som lover raske resultater. Men hva om svaret på en sunn kropp ikke ligger i de nyeste trendene, men heller i noe dypere? Dette er der «embodiment» kommer inn i bildet. I denne artikkelen vil jeg utforske konseptet med «embodiment» og hvordan det kan være den endelige nøkkelen til varig vektnedgang og en sunn kropp du virkelig kan være venn med.

Informasjon om forfatteren av denne artikkelen:

Anya Ragnhild Sæter. Registrert sykepleier, sertifisert Leadership By Heart Coach, Certified «Mind, Body & Eating coach gjennom The Institute For The Psychology of eating, serifisert Hatha-  og Yin yogalærer gjennom The Shala. Selverklært frisk fra overspising, bulimi, depresjon og angst.

 

Innholdsoversikt:

 1. Introduksjon til «embodiment»
 2. Forståelse av kroppsbevissthet
 3. Hvorfor har vi blitt så frakoblet kroppen vår?
 4. Sammenhengen mellom «embodiment» og vektnedgang
 5. Betydningen av å gjøre traumearbeid for å møte skyggesider
 6. Hvordan utvikle et sunt forhold til kroppen din
 7. Praktiske trinn for å omfavne «embodiment»
 8. Rolle «embodiment» spiller i vedvarende sunnhet
 9. Bygge selvtillit og god selvfølelse gjennom «embodiment»
 10. Nøkkelrollen til bevissthet i vektnedgangsreisen
 11. Betydningen av mental helse i kroppsvekst
 12. «Embodiment» som en livsstil, ikke en midlertidig løsning
 13. Overvinne motgang og tilbakeslag
 14. Feire fremgang og seire underveis
 15. Konklusjon: Omfavne «embodiment» for en sunn og bærekraftig kropp

 

Introduksjon til «embodiment»

«Embodiment» refererer til ideen om å være fullt til stede i kroppen din og å forstå kroppens signaler, behov og begrensninger. Det handler om å utvikle en dyp forbindelse med kroppen din og respektere den som et tempel av helse og velvære. Dette konseptet går utover overfladiske dietter og ekstreme treningsregimer, og i stedet oppfordrer til å lytte til kroppen og ta beslutninger som fremmer total helse.

Forståelse av kroppsbevissthet

Før vi kan dykke inn i konseptet «embodiment», er det avgjørende å utvikle en dypere forståelse av kroppsbevissthet. Kroppsbevissthet innebærer en oppmerksom og sensitiv tilnærming til kroppens signaler og behov. Dette omfatter å være bevisst hvordan kroppen din reagerer og føles i ulike situasjoner, spesielt i forhold til matinntak og fysisk aktivitet.

Å utvikle kroppsbevissthet handler om å være tilstede i øyeblikket og lytte til kroppens subtile signaler. Dette inkluderer å legge merke til følelsen av sult og metthet på en mer nøyaktig måte. Ved å gjenkjenne disse signalene kan du bedre tilpasse kostholdet ditt etter kroppens faktiske behov, og dermed unngå overspising eller feilernæring.

Bilde av sasint, Pixabay.com

Videre inkluderer kroppsbevissthet også å være oppmerksom på de følelsesmessige aspektene knyttet til mat og trening. Dette innebærer å reflektere over hvorfor du spiser bestemte matvarer eller engasjerer deg i visse treningsaktiviteter. Er det knyttet til faktiske ernæringsmessige behov, eller er det følelsesmessige reaksjoner som påvirker valgene dine? Å erkjenne disse følelsesmessige koblingene kan bidra til å fremme et sunt forhold til mat og kropp.

Kroppsbevissthet spiller en avgjørende rolle i å ta informerte og veloverveide valg som er i harmoni med kroppens naturlige rytme og behov. Når du er kroppsbevisst, har du muligheten til å gi kroppen din det den virkelig trenger, samtidig som du opprettholder en balansert tilnærming til ernæring og trening, helt naturlig!

Gjennom å dyrke kroppsbevissthet kan du skape et fundament for en sunnere livsstil som er forankret i forståelsen av din egen kropps unike signaler og behov. Dette er en verdifull reise mot å omfavne «embodiment», hvor du integrerer en dyp forbindelse med kroppen din i alle aspekter av livet ditt.

Hvorfor har vi blitt så frakoblet kroppen vår?

Bilde tatt av artbykleiton, Pixabay.com

I dagens moderne samfunn ser vi en økende tendens til å bli frakoblet fra våre egne kropper. Denne frakoblingen kan tilskrives en rekke faktorer, som stress, konstante eksterne stimuli og det økende presset for prestasjon i samfunnet.

Stress, som har blitt en uunngåelig følgesvenn i hverdagen, spiller en betydelig rolle i å skape denne avstanden mellom oss og kroppene våre. Det hektiske tempoet og kravene fra arbeid, familie og samfunn kan føre til at vi undertrykker kroppens signaler. I stedet for å lytte til hvordan kroppen føles, ignorerer vi ofte trøtthet, sult eller smerte for å møte de endeløse oppgavene. Denne kontinuerlige neglisjeringen av kroppens behov kan gradvis føre til en frakobling. Jeg kaller dette å «sjekke ut av kroppen»!

I tillegg er den moderne verden fylt med konstante stimuli fra digitale enheter, sosiale medier og en strøm av informasjon. Vi blir fanget i en verden der våre sanser blir bombardert uten opphold. Dette kan føre til at vi mister evnen til å være til stede i øyeblikket og virkelig føle hva kroppen vår trenger. Den konstante distraheringen forhindrer oss fra å koble oss til kroppen og forstå dets subtile signaler. Sånn som akkurat nå. Nå når du leser så suger du til deg informasjon. Stopp et lite øyeblikk akkurat nå og kjenn etter, pust. Hva oppdaget du?

Det presset for prestasjon som preger dagens samfunn, legger også til frakoblingen. Vi blir ofte målt etter våre resultater og suksesser, og dette kan skape en indre konflikt der vi forsøker å oppnå eksterne standarder på bekostning av vår indre balanse. Dette fører til at vi blir mer opptatt av å imponere andre enn å høre på våre egne kropper. Vi forsømmer ofte søvn, sunn ernæring og regelmessig fysisk aktivitet for å oppfylle kravene fra et samfunn som belønner prestasjon fremfor velvære. Hva hvis det finnes en annen vei?

Noen kan også veldig tidlig «sjekke ut av kroppen» som følge av traumer. Sannheten er at mange kan ha opplevd traumatiske hendelser i barndom og ungdomstid som fører til at vi må beskytte oss selv. Dette gjelder særlig om personen har opplevd psykiske belastninger som distanse fra omsorgspersoner, verbal vold og ekskludering.

Sammenhengen mellom «embodiment» og vektnedgang

Forståelsen av «embodiment» kan spille en betydningsfull rolle i prosessen med vektnedgang og opprettholdelse av en sunn kropp.

Embodiment handler om å lytte til kroppen på en dypere nivå, og denne oppmerksomheten på kroppens signaler kan ha direkte innvirkning på spisevaner og matvalg. Ofte er overspising et resultat av å være frakoblet fra kroppens faktiske sult- og metthetssignaler, men av god grunn. En av hovedårsakene, om ikke den faktiske rotårsak til overspising er forsøket på å dempe følelser som rett og slett er FOR vonde og leve med. Min erfaring her er at maten fungerer som en måte å lande i kroppen på og gir oss en følelse av overlevelse, midlertidig tilfredstillelse og fri fra en indre uro som konstant står å banker på døra og sier «hallo, hallo, hallo». Vi må rett og slett stilne denne uroen. Mer om betydningen av traumer i forhold til embodiment lengre ned i artikkelen.

Ved å sikte mot «embodiment» blir du mer sensitiv for når kroppen din er virkelig sulten og når den er tilfredsstilt. Dette kan hjelpe deg med å unngå overspising og gi deg muligheten til å avslutte måltidet når du er tilfreds, i stedet for å spise utover behovet.

En annen måte «embodiment» påvirker vektnedgang er gjennom en naturlig overgang fra strenge dietter og restriksjoner i matveien, og kronisk slanking til en intuitiv tilnærming til spising. Mange dietter er midlertidige og fokuserer på å begrense matinntaket på en måte som kan være skadelig på lang sikt. Når du har kommet tilbake trygt inn i kroppen din (du er embodied!) så vil dietter virke meningsløst, fordi målet ikke lengre er vektnedgang, det skjer av seg selv.

Bilde tatt av xusenru, Pixabay.com

«Embodiment» fremmer i stedet ideen om å gi næring til kroppen basert på dens faktiske behov. Dette betyr at du begynner å spise når kroppen gir signaler om sult og velger mat som gir den nødvendig næring, med mål om god helse, ingenting annet.

I stedet for å fokusere på kortsiktige resultater, lærer du å bygge et langsiktig forhold til kroppen din, hvor du tar vare på den og gir den det den virkelig trenger. Dette resulterer i varige vektnedgangsresultater som er i tråd med kroppens naturlige rytme og behov.

 

Betydningen av å gjøre traumearbeid for å møte dine skyggesider er essensielt på veien til embodiment

Bilde tatt av blackrabbitkdj, Pixabay.com

For å virkelig oppnå den ekte tilstanden av «embodiment» og en dyp forbindelse med kroppen din, er det viktig å tørre  utforske dine indre skyggesider og traumer. Dette arbeidet med å møte og bearbeide disse følelsesmessige utfordringene er faktisk en mektig måte å frigjøre deg selv fra de begrensningene som ofte kan holde deg tilbake. Gjerne ligger dette helt ubevisst, og det hindrer deg i å virkelig være helt til stede i din egen kropp. Min erfaring her er ganske bred, så det å skulle oppsummere hvor skal man begynne eller hva som gjør at vi er blinde for egne begrensninger blir vanskelig. Men hvis jeg skulle valgt EN ting som holder oss tilbake fra å se, er ideen om at vi virkelig fikk møtt våre behov i barndommen fullt ut. Det er en illusjon, og det å skulle være foreldre til et barn og gi det 100% av hva det egentlig krever er tilnærmet umulig. Særlig i dagens samfunn hvor det er normalisert å sende bort barna til barnehage helt fra 1 års alder.

Så ved å dykke inn i dette traumearbeidet, legger du grunnlaget for en dypere og mer meningsfull forbindelse med ditt eget sanne selv. Du åpner opp en vei til å utforske dine følelser, erfaringer og reaksjoner på en måte som kan hjelpe deg å forstå hvordan disse elementene har formet din opplevelse av kroppen din. Denne forståelsen gir deg friheten til å løsne de følelsesmessige båndene som holder deg tilbake, og dermed gir deg muligheten til å komme tilbake i kroppen din på en trygg måte  = DET ER TRYGT Å FØLE ALT JEG FØLER.

Derfor er det å ta fatt på traumearbeid en helt uunnværlig del av reisen mot ekte «embodiment». Dette arbeidet gir deg styrken til å omfavne alle aspekter av deg selv, skape helhet og oppnå en mer autentisk og dyp tilknytning til kroppen din. Det gir deg muligheten til å frigjøre deg selv fra de begrensningene som har hemmet deg, og å virkelig gi deg selv fullt ut til øyeblikket og kroppens indre visdom.

 

Hvordan utvikle et sunt forhold til kroppen din?

Bilde tatt av innamykytas, Pixabay.com

«Embodiment» handler også om å endre tankemønstre og holdninger knyttet til kroppen din. Det er viktig å jobbe med negativ selvprat og heller fokusere på takknemlighet for alt kroppen din tillater deg å gjøre. Ved å utvikle aksept og kjærlighet til kroppen din, blir det enklere å ta vare på den på en sunn måte. Dette er selvfølgelig lettere sagt enn gjort, men start med intensjonen din. Sett en intensjon om å virkelig lære deg og elske deg selv og din egen kropp, og la livet vise deg veien fra der.

 

Praktiske trinn for å omfavne «embodiment»

 1. Mindfulness-praksis: Øv deg på å være til stede i øyeblikket og legg merke til kroppens signaler, pust.
 2. Intuitiv spising: Lytt til sult- og metthetssignaler og velg mat som gir næring og glede.
 3. Lær deg å spis sakte: Ved å spise sakte vil du automatisk legge mer merke til kroppen din
 4. Gi slipp på skam: Du har ingenting å skamme deg over. Punktum.
 5. Variert trening: Velg aktiviteter du liker og som styrker kroppen din uten å overbelaste den.
 6. Positiv selvprat: Erstatt negative tanker med positive affirmasjoner om kroppen din.
 7. Selvpleie: Prioriter hvile, avslapning og selvomsorg for å styrke forbindelsen med kroppen din.

Det siste punktet her kan være et av de mest utfordrerne nå til dags. Derfor vil jeg skrive litt om hva det kreves for å kunne prioritere deg selv. Det handler om å grensesetting. Du må sette en grense for HVA du aksepterer i livet ditt. For eksempel: Jobber du natt og kjenner kroppen din blir «helt ødelagt» av dette, så sett en grense og bytt jobb. Det er ingen som kommer å redder deg, du må redde deg selv.

Ved å tenke at du er den eneste som har 100% ansvar for alt som skjer i livet ditt, vil du automatisk hente styrken til å sette mer grenser og prioritere deg selv. Jeg vet hvor vanskelig det er å skulle gjennomgå massive endringer på egenhånd. Derfor har jeg laget «30 dager monk mode» som er et online gruppecoaching event hvor jeg hjelper deg til å styre livet ditt i retning mot suksess. Suksess her betyr å få det bedre med deg selv, oppnå respekt for deg selv, og jeg lærer deg mine metoder for å håndtere følelser på en bærekraftig måte. Du vil også se at ved å praktisere de tingene du vet du må gjøre i en periode gir deg resultater på andre områder også. Sjekk ut når neste 30 dager starter ved å klikke på bildet nedenfor.

30 dager Monk Mode

Rolle «embodiment» spiller i vedvarende sunnhet

Vi har alle forstått nå at quickfix – Det fungerer ikke. I dette avsnittet så vil jeg egentlig bare understreke at det er verdt det. Den jobben du må nedlegge for å komme tilbake til deg selv og kroppen din, den er verdt det. «Embodiment» er nøkkelen til å oppnå vedvarende sunnhet, da det hjelper deg å bygge et sterkt fundament av selvomsorg og bevissthet. Når du er i harmoni med kroppen din, vil du ta bedre beslutninger for helsen din på lang sikt, mest sannsynlig forebygge mange livsstilssykdommer. Det er rett og slett egenkjærlighet i praksis.

Bygge selvtillit og god selvfølelse gjennom «embodiment»

«Embodiment» tar hensyn til både fysisk og mental helse. Å ta vare på din mentale helse er like viktig som fysisk helse når det gjelder å oppnå varig vektnedgang, selvtillit og god selvfølelse. Å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser og kroppslige reaksjoner kan hjelpe deg med å identifisere eventuelle ubalanser og arbeide mot å oppnå indre harmoni. Det er helt naturlig for deg å trives i din egen kropp når du er tilstede i den, det er en bivirkning av embodiment. Venn deg til kommentarer som «du stråler» og «du ser så bra ut». Det er fordi du føler deg bra, og du utstråler godhet og trygghet.

Bilde tatt av RondellMelling, Pixabay.com

 

«Embodiment» som en livsstil, ikke en midlertidig løsning

For å virkelig oppnå en sunn kropp og varig vektnedgang, er det viktig å se på «embodiment» som en livsstil, ikke bare en midlertidig løsning. Dette betyr å kontinuerlig praktisere bevissthet, aksept og kjærlighet til kroppen din gjennom hele livet ditt. Ved å gjøre «embodiment» til en integrert del av din daglige rutine, vil du oppnå en sunnere og mer bærekraftig livsstil. Start i det små. Det er mye enklere å legge til noe i livet ditt, enn å fjerne noe. Start med å spise en mer frukt, med en gåtur til i uken eller 5 minutter meditasjon. Gjør det enkelt. Etter hvert vil du automatisk ønske å gjøre mindre av tingene som du vet ikke er bra for deg, du vil bytte dem ut uten tvang. En veldig essensiell ting å tenke på her er hvem du er. Hva er din identitet og hva er dine verdier. Hvordan ser du deg selv? Jo mer bevisst på hvem du er og ikke minst hvem du ønsker å være (dit vi jobber mot), jo lettere vil de vanene du ønsker deg komme for å bli.

En liten sidenote til dette avsnittet: Å skulle omfavne dette som livsstil handler ikke om restriksjoner, tvert i mot. Du kan nyte kaker i selskap og et glass vin om ønsker, fordi du innehar en genuin trygghet og aksept i deg selv. Da opererer ikke kroppen i kortisonmodus, men er avslappet og fordøyer mat mer naturlig og regulerer seg selv i forhold til kcal inntak. Hvis du trenger hjelp i denne retningen så tilbyr jeg månedlig coaching med privat oppfølging for deg som treger hjelp med spisevaner, kropp og helse. Du kan lese mer ved å klikke her: Coaching

 

Overvinne motgang og tilbakeslag

Veien mot en sunn kropp og «embodiment» er ikke alltid jevn. Det vil være utfordringer, motgang og tilbakeslag underveis, livet skjer! Det er viktig å huske at disse utfordringene er en naturlig del av reisen, og de gir muligheter for vekst og læring. Ved å være tålmodig, vedvarende og støttende overfor deg selv, kan du overvinne selv de tøffeste tidene. Jeg har en video på Youtube som kanskje kan assistere deg når motgangen kommer. Den heter «The missink link i healing».

 

Feire fremgang og seire underveis

Ikke glem å feire dine små og store seire på vei mot «embodiment» og en sunn kropp. Hver lille milepæl fortjener anerkjennelse og feiring. Dette positive fokuset vil styrke din motivasjon og opprettholde den positive spiralen mot en sunnere livsstil. Slik som AKKURAT NÅ. Du har lest hele denne artikkelen, du har gjort research på et område som interesserer deg. Du tok action og kom et steg videre. Kan du gi deg selv et lite smil? Slike små seire som dette kan feires. Hvis jeg kunne bestemt så ville jeg sagt – feire deg selv hver eneste dag. Skryt av deg selv for hvor langt du har kommet. Føles det ikke bra?

 

Konklusjon: Omfavne «embodiment» for en sunn og bærekraftig kropp

I en verden fylt med dietter og kroppspress, står «embodiment» ut som en dyptgående tilnærming til vektnedgang og en sunn kropp. Å være til stede i kroppen din, forstå dens signaler og respektere dens behov, kan føre til en livslang forbindelse med helse og velvære. Ved å omfavne «embodiment» som en livsstil, kan du oppnå varig vektnedgang og trives i kroppen din på en måte som gir deg glede og styrke. Ikke glem å sjekk ut «30 dager Monk Mode» for virkelig å akselerere denne prosessen, eller sjekk om coaching for privat oppfølging.

 

May you be blessed earth angel.

Anya Ragnhild.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *